لیست بیلبوردهای آیینه تهران ویژن

موقعیت بیلبورد‌های آیینه تهران در مناطق پر رفت آمد شهر تهران، جهت اطلاع دقیق از موقعیت بیلبورد‌ها و یا رزرو هر بیلبورد بر روی بیلبورد مورد نظر کلیک کنید.

رسالت

پل عابر رسالت

بزرگراه رسالت، مسیر شرق به غرب، ابتدای چهارراه سرسبز

پل عابر رسالت

بزرگراه رسالت، ابتدای بنی هاشم، شرق به غرب

پل عابر رسالت

بزرگراه رسالت، ابتدای بنی هاشم، غرب به شرق

بیلبورد رسالت

بزرگراه رسالت، مسیر شرق به غرب، بعد از خروجی حقانی

حکیم

بیلبورد حکیم

حکیم، شرق به غرب، بعد از سازمان محیط زیست، مقابل پارک پردیسان

بیلبورد حکیم

حکیم، شرق به غرب، بعد از خروجی یادگار

پل سواره‌رو حکیم

حکیم، شرق به غرب، ورودی خیابان ایران خودرو ( منطقه۲۲ )

پل سواره‌رو حکیم

حکیم، غرب به شرق، ورودی خیابان ایران خودرو ( منطقه۲۲ )

افسریه

باقری

پل عابر افسریه

بزرگراه افسریه (بسیج )، شمال به جنوب، روبروی بیمارستان بعثت

پل سواره رو

بزرگراه افسریه (بسیج )، جنوب به شمال، روبروی بیمارستان بعثت

بیلبورد

بزرگراه باقری، مسیر جنوب به شمال، تقاطع فرجام

اشرفی

شیخ فضل اله

مطهری

پل سواره رو

بزرگراه اشرفی اصفهانی، شمال به جنوب، سواره رو همت

پل عابر شیخ فضل اله

بزرگراه شیخ فضل اله، مسیر غرب به شرق، بعد از پل جناح بدنه پل عابر

بیلبورد مطهری

خیابان شهید مطهری، ضلع شمال شرقی، خیابان میرزای شیرازی

طالقانی

بیلبورد طالقانی

ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان مفتح

بهشتی

بیلبورد بهشتی

خیابان بهشتی مسیر شرق به غرب نبش خیابان پاکستان

فاطمی

بیلبورد فاطمی

بزرگراه گمنام، نرسیده به میدان گل ها

ولنجک

شریعتی

بیلبورد ولنجک

خیابان مقدس اردبیلی، تقاطع یمن، ضلع شمال شرقی

بیلبورد ولنجک

میدان الف، ضلع شمال شرقی

بیلبورد شریعتی

خیابان شریعتی، مسیر جنوب به شمال، ضلع شمال شرقی میرزاپور

آزادگان

پل سواره رو

آزادگان، جنوب به شمال، نرسیده به همت، بدنه پل محمد رضا زرین

پل سواره رو

آزادگان، شمال به جنوب، بعد از همت، بدنه پل محمد رضا زرین

بیلبورد آزادگان

بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب، بعد از شهرک بروجردی

بابایی

تهران-کرج

پل عابر بابایی

بزرگراه بابایی، روبه روی مرکز جهاد خودکفایی، شرق به غرب

پل عابر بابایی

بزرگراه بابایی، روبه روی مرکز جهاد خودکفایی، غرب به شرق

بیلبورد تهران-کرج

آزادراه تهران کرج، مسیر شرق به غرب، بعد از پل شرقی استادیوم آزادی
بازگشت به بالا