برگزاری ایونت

به رویدادِ از پیش تعیین شده و برنامه‌ریزی شده‌ای می‌گویند که براساس یک موضوع مشخص اتفاق می‌افتد. این رویداد از زمان ایده‌پردازی تا اجرا از یک موضوع تبعیت می‌کند و یک تمِ خاص دارد. ایونت یکی از شاخه‌های مهم و تأثیرگذارِ BTL مارکتینگ است چرا که صاحب برند این فرصت را دارد که با یک داستان مشخص و معلوم به صورت رو در رو با end user و نیز influencer مرتبط با برند خود در تماس باشد. وی هم‌چنین شانس و زمانِ این را دارد تا محصول خود را به بهترین شکل در معرض نمایش و حتی تست بگذارد.

بالا