برگزاری همایش و سمینار

نمایشگاه‌ها و همایش‌ها طی دو دهه‌ی اخیر دستخوش تحولات زیادی شده و به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه‌ی فناوری و مبادلات تجاری تبدیل گردیده است. نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی به عنوان یکی از مجاری و کانال‌های معرفی کالاهای تولید شده، تبلیغات و انتقال تکنولوژی در دنیا از اهمیت خاصی برخورداراند.

در این راستا آیینه تهران ویژن با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در امر برگزاری و کلیه‌ی امور اجرایی مربوط به همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و با داشتن سوابق در این زمینه نسبت به ارائه‌ی کلیه خدمات به‌صورت داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نماید.

بالا