مصرف کنندگان بیشتر به کدام رسانه های تبلیغاتی اعتماد می کنند؟ | شرکت تببیغاتی آیینه تهران
طبق تحقیقات اخیر " Clutch"، مصرف کنندگان در ایالات متحده می گویند تلویزیون و چاپ، رسانه های تبلیغاتی هستند که به آنها، بیشتر اعتماد دارند.
روند اجرای تبلیغات | شرکت تبلیغاتی آیینه تهران
در سال ۲۰۱۷ برای تبلیغات چه برنامه ایی تدوین شده بود؟  و آیا ۲۰۱۸ می تواند از خود شفافیت و خلاقیت بیشتری را نشان دهد؟ اما من مردی نیستم که بخواهم بپرسم، بنابراین به سراغ تعدای از کارشناسان رفتم. در ادامه این متن...
بازاریابی قدرتمند در شبکه های اجتماعی | شرکت تبلیغاتی آیینه تهران
بازاریابی ابدا امری غیر ممکن نیست. در چند دهه گذشته کانال های ارتباطی بسیاری بازاریابی را به یک انقلاب عظیم تبدیل کرده است
خیلی ساده و دقیق مخاطبان خودتان را هدف قرار دهید! | بلاگ آژانس تبلیغاتی آیینه تهران ویژن
هدف گذاری ها در قالب های ساده شروع می شود. یک تولید کننده خودرو برای تبلیغ در تلویزیون، هنگام روز به تبلیغ خودرو ورزشی پرداخت
بهره وری صحیح از شبکه های اجتماعی | آژانس تبلیغاتی آیینه تهران
در این پست میخواهیم به ۸ مورد از استراتژی هایی که سازمانها باید هنگام ارتباط از طریق رسانه های اجتماعی مد نظر داشته باشند، بپردازیم.
چگونه برای بودجه تبلیغات و بازاریابی برنامه ریزی کنیم؟ | آژانس تبلیغاتی آیینه تهران ویژن
اوایل پاییز با سرد شدن هوا و شروع فصل برگریزان بازاریابان حرفه ای نیز فصل خود را شروع می کنند، " فصل برنامه ریزی "