ایده های جدیدتان را این گونه سازمان دهی کنید | آژانس تبلیغاتی آیینه تهران
اگر تولید کننده، کارآفرین هستید یا کسب و کاری را مدیریت می کنید؛ هر لحظه در حین انجام کار یا حتی زمان فراغت ایده هایی به ذهن تان می رسد
چند ترفند کار آمد در بازاریابی | تبلیغات بیلبورد آیینه تهران ویژن
یکی از حیاتی ترین نیروها در راه اندازی کسب و کار، بازاریابی است. یک کسب و کار موفق بدون بازاریابی دقیق، حتما دیر یا زود با شکست مواجه می شود.
چگونه جلسات کاری را بهتر و بهینه تر برگزار کرده و همیشه یک برنده باشیم!؟
از یک جلسه ​​۳۸ دقیقه ای، ۸ دقیقه با احوالپرسی شروع می شود، ۱۳ دقیقه با وقفه ها و حواس پرتی ها تلف می شود و تنها ۱۷ دقیقه زمان مفید در جلسه است.