تفاوت SEO و SEM در چه چیزی است؟ | شرکت تبلیغاتی آیینه تهران ویژن

تفاوت SEO و SEM در چه چیزی است؟

SEO و SEM هر دو از جمله مفاهیمی هستند در واژه‌نامه‌ی دیجیتال مارکتینگ وجود دارند. اما برای کسانی که خیلی با این دو مفهوم آشنا نیستند پرسش این است که تفاوت این دو در چیست؟