چگونه تبلیغاتی موثر داشته باشیم؟ | آزانس تبلیغاتی آیینه تهران
در تبلیغات نیاز به تحلیل بازار در سطوح مختلف ازجمله جامعه مخاطب خود دارید. برای مثال در اکثر مواقع بهترین راه تکرار یک تبلیغ است
این مهم است که آگهی شما چیزی باشد که مردم به آن نیاز دارند.  شما می توانید آگهی های خود را با توجه به رفتار مصرف کننده، جمعیت شناسی و یا...