اهمیت تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل در بازاریابی | شرکت تبلیغاتی آیینه تهران ویژن
از جمله اساسی ترین اهداف بازاریابی هدایت مصرف کنندگان به پایانه‌ی فروش در هر خرده فروشی و عمده فروشی است. در واقع این به معنای آن است که...