بانس ریت (Bounce Rate) در گوگل آنالیتیکس | شرکت تبلیغاتی آیینه تهران ویژن
یکی از پارامترهایی که می‌توانید از طریق آن موفقیت یک صفحه را اندازه‌گیری کنید بانس ریت است. بانس ریت را اگر با گوگل آنالیتیکس کار کرده باشید دیده‌اید. من می‌خواهم در رابطه با همین بانس ریت (Bounce Rate) با....