بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی
به احتمال زیاد شما هم بارها و بارها نام بازاریابی چریکی و یا همان بازاریابی پارتیزانی را شنیده اید. احتمالا به دلیل نامش، یک نوع بازاریابی نامناسب و آزاردهنده برای تان تداعی شده است. اما جالب است بدانید که این روش در دنیای امروز و تجارت امروز، کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده و سرشار از
برچسب زیر: ,