بازاریابی عصبی چیست و چگونه می‌توان از آن بهره برد؟ | شرکت تبلیغاتی آیینه تهران ویژن
احتمالاً تا کنون نام بازاریابی عصبی به گوش‌تان خورده. در این نوشتار می‌خواهم در مورد این نوع بازاریابی صحبت کنم، از تعریف آن گرفته تا نمونه‌های استفاده از آن و...
بازار‌یابی عصبی چیست؟ | آژانس تبلیغاتی آیینه تهران

بازاریابی عصبی چیست؟

همه ما اصطلاح بازار‌یابی عصبی را شنیده ایم. این اصطلاح بوسیله منابع مختلفی با قاطعیت تعریف شده است و این تعاریف همه مانند هم نیستند