مجموعه تفریحی و تله کابین نمک آبرود

شهرک نمک آبرود  به دلیل وجود تله کابین و شهر بازی و رستوران و ... همچنین، به دلیل استفاده عموم به صورت آزاد، این مجموعه یکی از بزرگترین و پر بازدید کننده ترین مراکز تفریحی شهر های شمالی محسوب می شود.

بالا