فروشگاه‌های جزیره

مراکز خرید

معمولا در سفر های نوروزی بیش تر مسافرین به فکر خرید و سوقات جهت دوستان و آشنایان هستند و همچنین با توجه به این که جزیره کیش به عنوان منظقه آزاد معرفی شده است مراکز خرید از قیمت ها و کیفیت های مناسبی به نسبت شهر های دیگر برخوردار است در نتیجه از این مراکر استقبال چشم گیری خواهد شد.

سوپر مارکت ها و فروشگاه های جزیره

همانطور که بیش تر گفته شده غیر از بحث برند سازی و آشنایی مردم با برند ها یکی از اصلی ترین اهداف شرکت ها خروجی کالا ،ارائه خدمات و جلب اعتماد مردم نسبت به محصول و برن ها د می باشد لذا پیشنهاد می گردد در این اماکن حضور چشمگیر تری به نسبت لوکیشن های دیگر داشته باشیم که بتوان به طور هم زمان نسبت به برند سازی و خروجی کالا اقدام نمود.

بالا