پلاژ بانوان و آقایان و کلوپ های آبی

یکی از جاذبه های جریره کیش یا اگر بهتر گفته شود یکی از دلایل اصلی سفر به کیش آب و هوای معتدل، شنا و آفتاب سوزان آن است. در نتیجه پلاژها و کلوپ های آبی می تواند محل مناسبی جهت  برند سازی و تاثیر گذاری بر ذهن مخاطب  باشد.

بالا