اسکله‌ی جزیره‌ی کیش

اسکله تفریحی یکی از مراکز گردش گری کیش به حساب می آید که نظر هر مسافری رو به خود جلب می کند و برای یک بار هم که شده ازآن مکان بازدید به عمل می آید که با توجه به تجارب گذشته این مکان یکی از پر بازدید کننده ترین مجموعه کیش می باشد.

بالا