شهرک دریاکنار

بزرگترین و قدیمی ترین شهرک های منطقه فریدون کنار ،شهرک دریا کنار می باشد که این شهرک با بیش ۷٠٠ واحد لوکس یکی از پر بازدیدترین شهرک های این منطقه می باشد.

بالا