لیست بیلبوردهای آیینه تهران ویژن

موقعیت بیلبورد‌های آیینه تهران در مناطق پر رفت آمد شهر لواسانات، جهت اطلاع دقیق از موقعیت بیلبورد‌ها و یا رزرو هر بیلبورد بر روی بیلبورد مورد نظر کلیک کنید.

لواسانات

بیلبورد لواسانات

محور بابایی لشگرک بعد از مجتمع طلائیه

بیلبورد لواسانات

گردنه قوچک، به سمت لواسان اولین تابلو

بیلبورد لواسانات

محور بابایی لشگرک، انتهای سربالایی، نرسیده به پاسگاه

بیلبورد لواسانات

محور بابایی انتهایی سرپایینی وجه شمال به جنوب

بیلبورد لواسانات

گردنه قوچک، به سمت لواسان اولین تابلو دو وجهی سمت راست، وجه رفت

بیلبورد لواسانات

گردنه قوچک، به سمت لواسان اولین تابلو دو وجهی سمت راست، وجه برگشت

بیلبورد لواسانات

گردنه قوچک، به سمت لواسان دومین تابلو دو وجهی سمت راست، وجه رفت

بیلبورد لواسانات

گردنه قوچک، به سمت لواسان دومین تابلو دو وجهی سمت راست، وجه برگشت

بیلبورد لواسانات

گردنه قوچک، به سمت لواسان سومین تابلو دو وجهی سمت راست، وجه رفت

بیلبورد لواسانات

گردنه قوچک، به سمت لواسان سومین تابلو دو وجهی سمت راست، وجه برگشت

رزرو و سفارش بنر شما در بیلبورد ها

برای آگاهی از تعرفه‌ی رسانه‌های محیطی بر روی "دانلود تعرفه اینتراکتیو" کلیک نمایید.
بالا