۴ روش برای به دست آوردن یک ROI بهتر در ایمیل مارکتینگ | شرکت تبلیغاتی آیینه تهران ویژن
ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی با وجود آن که به نسبت سال‌های پیشین اندکی از رونق‌اش کم شده اما همچنان یکی از بهترین روش‌ها برای انجام بازاریابی دیجیتال است.